แผนผังเว็บไซต์
  • หน้าแรก
  • ข่าวศูนย์ราชการ 
  • ใส่หน้ากากแบบไหน? ป้องกันเชื้อได้ดีที่สุด 
ข่าวศูนย์ราชการ
31 พฤษภาคม 2564

ใส่หน้ากากแบบไหน? ป้องกันเชื้อได้ดีที่สุด

ป้องกันได้ 41.3% สวมแมสก์ 1 ชั้น แต่แนบสนิท --> ป้องกันได้ 95% สวมแมสก์ 2 ชั้น (หน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัย) --> ป้องกันได้ 95%   ข้อควรระวังของการใส่แมสก์ 2 ชั้น 1. ต้องมั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่ดีพอ 2. หมั่นสังเกตอาการของตนเอง เช่น หายใจไม่ออก ปวดศีรษะ วิงเวียน ง่วงซึม 3. หากใส่ 2 ชั้น แล้วพูดไม่ชัด หายใจไม่ออก ต้องเอามือจับตลอดเวลา ไม่แนะนำให้ใส่   สวมแมสก์แล้ว อย่าลืม "เว้นระยะห่าง" ด้วยนะ

-->

สวมแมสก์ไม่สนิท มีช่องโหว่ --> ป้องกันได้ 41.3%สวมแมสก์ 1 ชั้น แต่แนบสนิท --> ป้องกันได้ 95%สวมแมสก์ 2 ชั้น (หน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัย) --> ป้องกันได้ 95% ข้อควรระวังของการใส่แมสก์ 2 ชั้น1. ต้องมั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่ดีพอ2. หมั่นสังเกตอาการของตนเอง เช่น หายใจไม่ออก ปวดศีรษะ วิงเวียน ง่วงซึม3. หากใส่ 2 ชั้น แล้วพูดไม่ชัด หายใจไม่ออก ต้องเอามือจับตลอดเวลา ไม่แนะนำให้ใส่ สวมแมสก์แล้ว อย่าลืม "เว้นระยะห่าง" ด้วยนะ


รูปภาพข่าว


ย้อนกลับ
ข่าวศูนย์ราชการอื่นๆ
รูปภาพของ กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ และอบโอโซนพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ และอบโอโซนพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ และอบโอโซนพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารอ่านต่อ
รูปภาพของ สปสช. ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

สปสช. ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

สปสช. ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะอ่านต่อ
รูปภาพของ สปสช. ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 ให้แก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 12 -31 ก.ค. 2564

สปสช. ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 ให้แก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 12 -31 ก.ค. 2564

สปสช. ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 ให้แก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 12 -31 ก.ค. 2564อ่านต่อ
ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ กล่องค้นหาในเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก เมนูหลัก แผนผังเว็บไซต์