แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาสถานที่ในศูนย์ราชการ

ดูรายละเอียด ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
อาคาร : อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)
ชั้น : 1
ทางเข้า : ประตู 6 ชั้น 1 พื้นที่ธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0 2141 5167
เว็บไซต์ : www.ojac.coj.go.th

แผนที่หน่วยงาน

กดเพื่อดูแผนที่บน
Google Map

ย้อนกลับ
ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ กล่องค้นหาในเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก เมนูหลัก แผนผังเว็บไซต์