แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาสถานที่ในศูนย์ราชการ

ดูรายละเอียด ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
อาคาร : อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)
ชั้น : 5-6
ทางเข้า :
โทรศัพท์ : 0 2142 4403 ต่อ 6
เว็บไซต์ : www.oscjc.coj.go.th

แผนที่หน่วยงาน

กดเพื่อดูแผนที่บน
Google Map

ย้อนกลับ
ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ กล่องค้นหาในเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก เมนูหลัก แผนผังเว็บไซต์