แผนผังเว็บไซต์
25 พฤษภาคม 2563

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ครั้งที่ 2/2563

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ครั้งที่ 2/2563
อ่านต่อ
23 พฤษภาคม 2563

ธพส. จะดำเนินการพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

ธพส. จะดำเนินการพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร
อ่านต่อ
18 พฤษภาคม 2563

ธพส. พร้อมเปิดให้บริการนั่งรับประทานอาหารในศูนย์อาหาร

ธพส. พร้อมเปิดให้บริการนั่งรับประทานอาหารในศูนย์อาหาร
อ่านต่อ
15 พฤษภาคม 2563

ธพส. จะดำเนินการพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

ธพส. จะดำเนินการพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร
อ่านต่อ
9 พฤษภาคม 2563

ธพส. จะดำเนินการพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

ธพส. จะดำเนินการพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร
อ่านต่อ
2 พฤษภาคม 2563

ธพส. จะดำเนินการพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

ธพส. จะดำเนินการพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร
อ่านต่อ
30 เมษายน 2563

แยกขยะ แล้วได้อะไร?

แยกขยะ แล้วได้อะไร?
อ่านต่อ
24 เมษายน 2563

ธพส. จะดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

ธพส. จะดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและอบโอโซน พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร
อ่านต่อ
24 เมษายน 2563

ธพส. จะดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค อบโอโซน พื้นที่ส่วนกลาง และโถงลิฟต์อาคารจอดรถอาคารบี

ธพส. จะดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค อบโอโซน พื้นที่ส่วนกลาง และโถงลิฟต์อาคารจอดรถอาคารบี
อ่านต่อ
17 เมษายน 2563

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2563

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2563
อ่านต่อ
กิจกรรมล่าสุด
วันที่ 13 ถึง 13 ธันวาคม 2563

บริการตัดผมฟรี ครั้งที่ 4

บริการตัดผมฟรี ครั้งที่ 4อ่านต่อ
วันที่ 21 ถึง 22 ตุลาคม 2563

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2563

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2563อ่านต่อ
วันที่ 19 ถึง 20 ตุลาคม 2563

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2563

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2563อ่านต่อ
วันที่ 20 ถึง 20 กันยายน 2563

บริการตัดผมฟรี ครั้งที่ 3

บริการตัดผมฟรี ครั้งที่ 3อ่านต่อ
วันที่ 22 ถึง 24 กรกฎาคม 2563

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2563

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2563อ่านต่อ
วันที่ 20 ถึง 21 กรกฎาคม 2563

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2563

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2563อ่านต่อ
วันที่ 7 ถึง 7 มิถุนายน 2563

บริการตัดผมฟรี ครั้งที่ 2

บริการตัดผมฟรี ครั้งที่ 2อ่านต่อ
วันที่ 22 ถึง 24 เมษายน 2563

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2563

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2563อ่านต่อ
ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ กล่องค้นหาในเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก เมนูหลัก แผนผังเว็บไซต์