แผนผังเว็บไซต์
22 กรกฎาคม 2562

ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562
อ่านต่อ
20 กรกฎาคม 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562
อ่านต่อ
12 กรกฎาคม 2562

วิธีการใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์โดยสาร ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

วิธีการใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์โดยสาร ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
อ่านต่อ
12 กรกฎาคม 2562

ธพส. จัดประชุมชี้แจ้งเตรียมการก่อสร้างโซน C

ธพส. จัดประชุมชี้แจ้งเตรียมการก่อสร้างโซน C
อ่านต่อ
10 กรกฎาคม 2562

ภาพบรรยากาศงาน Happy rainy day

ภาพบรรยากาศงาน Happy rainy day
อ่านต่อ
9 กรกฎาคม 2562

ธพส. ขอแจ้งการดำเนินการขัดล้างพื้นสนามวิ่ง Sky Running ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ธพส. ขอแจ้งการดำเนินการขัดล้างพื้นสนามวิ่ง Sky Running ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
อ่านต่อ
8 กรกฎาคม 2562

ธพส. จัดประชุมชี้แจ้งเตรียมการก่อสร้างโซน C

ธพส. จัดประชุมชี้แจ้งเตรียมการก่อสร้างโซน C
อ่านต่อ
8 กรกฎาคม 2562

ธพส. อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ Core S1 และ W ชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ธพส. อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำ Core S1 และ W ชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
อ่านต่อ
8 กรกฎาคม 2562

เจ้าหน้าที่สายตรวจกรมการขนส่งทางบก เข้าตรวจสอบการให้บริการของรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ภายในศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

เจ้าหน้าที่สายตรวจกรมการขนส่งทางบก เข้าตรวจสอบการให้บริการของรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ภายในศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
อ่านต่อ
4 กรกฎาคม 2562

ภาพบรรยากาศกิจกรรมออมบุญ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2562 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ภาพบรรยากาศกิจกรรมออมบุญ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2562 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
อ่านต่อ
กิจกรรมล่าสุด
วันที่ 24 ถึง 25 ตุลาคม 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562อ่านต่อ
วันที่ 21 ถึง 22 ตุลาคม 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562อ่านต่อ
วันที่ 24 ถึง 26 กรกฎาคม 2562

Green  Market

Green  Marketอ่านต่อ
วันที่ 24 ถึง 26 กรกฎาคม 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562อ่านต่อ
วันที่ 23 ถึง 26 กรกฎาคม 2562

SME ONE FEST

SME ONE FESTอ่านต่อ
วันที่ 22 ถึง 23 กรกฎาคม 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562อ่านต่อ
วันที่ 20 ถึง 21 กรกฎาคม 2562

มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ (สมาคมพระเครื่องไทย)

มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ (สมาคมพระเครื่องไทย)อ่านต่อ
วันที่ 8 ถึง 12 กรกฎาคม 2562

Fair Happy rainy day

Fair Happy rainy dayอ่านต่อ
ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ กล่องค้นหาในเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก เมนูหลัก แผนผังเว็บไซต์