I-face

ถาม-ตอบ

ถ้าไม่มีบัตรจะทำอย่างไร จะเข้าได้หรือไม่ (กรณีเป็นข้าราชการ) และหากเจ้าหน้าที่ผู้ถือบัตร ลืมนำบัตรติดตัวมา จะสามารถเข้าพื้นที่จอดรถที่ทาง ธพส. ระบุไว้ให้MAMBERได้หรือไหม

เข้าได้ ในช่วงแรกจะมี รปภ. คอยสอบถามข้อมูลและเก็บข้อมูล ว่าอยู่หน่วยงานไหน ทะเบียนอะไร ซึ่ง รปภ. ยังเปิดให้เข้าได้เหมือนเดิม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นำบัตรมาใช้กัน และในกรณีที่ผู้ใช้บัตรลืมนำบัตรมา ผู้ใช้บัตรต้องนำรถไปจอดบนพื้นที่ของ VISITOR เท่านั้น

ถ้าบุคคลภายนอกมาติดต่อ จะจอดได้ที่ใด

ทาง ธพส. จัดที่จอดสำหรับผู้มาติดต่อไว้แล้วโดยจอดที่อาคารจอดรถ BC ชั้น 1,3,4,5

ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ใด

อาคารจอดรถ BC ชั้น 1

ถ้าบัตรหายจะทำอย่างไร

บัตรสูญหาย บิด หักงอ ทำใหม่เสีย 300 บาท (ด้านหลังบัตรมีแจ้งไว้) และต้องมีเลขบัตรด้านหลังเท่านั้น ถ้ากรณีบัตรเสียหายจากระบบ ธพส. จะเปลี่ยนใหม่ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากนำบัตรไปให้บุคคลอื่นใช้กับรถยนต์คันอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้จะเข้าได้หรือไม่

ระบบจะยอมรับให้เข้าได้แต่จะเกิดข้อร้องเรียนกันภายหลังว่ารถที่คุณเอาเข้ามาไม่ตรงกับสิทธิที่คุณได้ยื่นเข้ามา ทาง ธพส. จะเห็นในกล้องที่บันทึก และระบบก็จะเห็นแล้วจะมีการเรียกตรวจสอบ

ตารางที่จอดรถของผู้มีบัตรและไม่มีบัตรจะดูได้ที่ใด

จะอัพ facebook ให้ หน่วยงานสามารถเข้ามาดูได้เลย

ทางกั้นที่ปิดตายชั้น 2 ถ้าหลงขึ้นไปทางที่ไม่เป็นสมาชิกจะทำอย่างไร

Member สามารถขึ้นแลมป์ไปจอดที่ Visitor ได้ที่ชั้น 3,4,5 หรือ สามารถวนลงแลมป์ โดยใช้แลมป์วงกลมทางลงเพื่อมาจอด visitor ชั้น 1 ได้

ถ้ามีแขกของหน่วยงานมาติดต่อหน่วยงานจะต้องดำเนินการอย่างไร

ให้แจ้งทาง ธพส. ทราบล่วงหน้าก่อน เป็นกรณีครั้งคราว จะจัดที่ให้จอดทางทิศออกและทิศใต้ เบอร์ติดต่อ 02-1422361 คุณวันชัย

ทาง ธพส. มีมาตรการอย่างไรบ้างในการจอดรถที่ไม่มีระเบียบมากๆ (มีการจอดรถตามหัวโค้ง จอดขวางทาง จอดตาม Core ลิฟท์ หรือในพื้นที่ห้ามจอด)

1. รถข้าราชการเอง – หาแนวทางและวิธีการอีกครั้งนึงแล้วจะนำมาหารือกัน

2. รถร้านค้า – ร้านค้ามีของหนักจะให้จอดแค่แปปเดียว แต่ถ้านานเราก็จะมีมาตรการ

3. รถส่งของตามหน่วยงาน- อนุโลมให้จอดได้ตรงนั้นเพราะต้องรอรับนาย ส่งน้ำ เพื่อให้ใกล้ที่สุด

รถหลวงหลังคาสูงของหน่วยงานไม่สามารถขึ้นอาคารจอดรถไปยังที่ของหน่วยงานได้จะให้จอดได้ที่ไหน

ให้จอดที่ชั้น 1 โซน Visitor (เป็นโซนผู้ไม่มีบัตร) เพราะรถหลังคาสูงขึ้นชั้น 2 ไม่ได้

DSI ชั้น 8 มีรถวนมารับเจ้าหน้าที่จากตึก B ไปตึกด้านหน้า แต่ไม่จอดประจำต้องแจ้งมั๊ย

ให้ทำการนัดหมายรับส่งบริเวณประตูทางเข้าต่างๆ

ขอบัตรเพิ่มได้หรือไม่

ทาง ธพส. ไม่มีนโยบายให้บัตรเพิ่ม ทาง ธพส. จัดส่งบัตรให้หน่วยงานไปหมดแล้วตามขนาดพื้นที่ของหน่วยงานที่เช่า 120 ตารางเมตรต่อ 1 ใบ

ถ้าบุคคลที่มีบัตร เกษียณอายุราชการ หรือลาออก แล้วไม่คืนบัตรจะทำอย่างไรทางหน่วยงานขอบัตรให้คนใหม่แทนคนเก่าได้หรือไม่

ธพส. แจ้งสิทธ์ให้ทุกคนไปแล้วเพราะถือว่ามีทะเบียน ขึ้นอยู่กับหน่วยงานจะจัดการเอง เป็นเรื่องเฉพาะของหน่วยงาน ให้หน่วยงานทำข้อมูลแจ้งเข้ามาสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้บัตรแล้วมาให้ยกเลิกแล้ว ธพส. จะทำให้แล้วออกใหม่ให้

ผู้ใช้บริการต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝอส. สามารถติดต่อได้ที่ท่านใด

นายพิศิษฐ์ จิรเสฐโภคิน 0 2142 2360 – 3

ในกรณียื่นบัตร ไปที่เครื่องอ่านสัญญาณหลายครั้ง แต่ระบบไม้กั้นไม่เปิดไม้กั้นให้ ควรปฏิบัติอย่างไร

การยื่นบัตรไปที่เครื่องอ่านสัญญาณข้อมูลในแต่ละครั้ง ลูกค้าควรเว้นช่วงเวลาประมาณ7 วินาที เพื่อให้เครื่องได้อ่านข้อมูลบนบัตรใหม่

หากต้องการติดบัตรหน้ากระจกรถ เพื่อให้เครื่องอ่านสัญญาณเอง โดยที่ผู้ใช้บัตรไม่ต้องลดกระจกลงเพื่อยื่นบัตรไปที่ตัวเครื่องอ่านสัญญาณได้หรือไหม

ผู้ใช้บัตรไม่สามารถนำบัตรมาติดหน้ากระจกรถได้ เพราะต้องใช้สแกนด้านข้างเท่านั้น

วิธีการถือบัตรที่ถูกต้อง ควรถืออย่างไร

ผู้ใช้บัตรควรถือบัตรช่วงขอบบัตร เพื่อไม่ให้มือของผู้ใช้บังแถบแม่เหล็ก ในระหว่างที่ยื่นบัตรไปที่เครื่องอ่านสัญญาณ และผู้ใช้บัตรต้องนำบัตรยื่นไปที่ช่วงกลางของเครื่องอ่านสัญญาณ

ระยะช่วงมือในการยื่นบัตร ไปที่เครื่องอ่านสัญญาณควรยื่นไประยะทางเท่าไร

ผู้ใช้บัตรควรยื่นบัตรห่างจากตัวเครื่องอ่านสัญญาณประมาณ 1 ไม้บรรทัด

ควรยื่นบัตร ที่เครื่องอ่านสัญญาณนานแค่ไหน เพื่อให้เครื่องอ่านข้อมูล

ผู้ใช้บัตรควรยื่นบัตรไปที่เครื่องอ่านสัญญาณประมาณ 3วินาที

จะมั่นใจได้อย่างไร ว่าไม้กั้นจะไม่ตกกระแทกตัวรถ ระหว่างที่รถกำลังเคลื่อนตัวผ่านไม้กั้นไป

ผู้ใช้บัตรสามารถมั่นใจได้ เนื่องจากช่วงทางเข้า และทางออกของไม้กั้น พื้นถนนใต้ท้องรถลูกค้าจะมีอุปกรณ์ตัวจับโลหะ ฉะนั้นในกรณีที่ผู้ใช้บัตรกำลังเคลื่อนตัวรถผ่านไม้กั้นไปแต่ยังไม่พ้นอุปกรณ์ตัวจับโลหะ ไม้กั้นจะยังไม่ลงมาปิด

หากรถของหน่วยงานที่ไม่มีบัตรจอดรถสมาชิกต้องการเข้าพื้นที่อาคารจอดรถ (BO) หรือรถภายนอกที่ต้องมีการมารับ-ส่งเอกสารของทางหน่วยงาน ต้องดำเนินการอย่างไร

สามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถ แต่ถ้าหากเป็นรถส่งของ สามารถเข้าอาคาร BO ได้ที่ทางเข้า 1 (อาคารศูนย์ประชุมทรงกลม) และ ทางเข้า 4 (ทางเข้าทิศใต้ชั้น 1) โดยเจ้าหน้าที่ รปภ. จะเปิดไม้กั้น และจะมีการจดทะเบียนรถ