I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • พบกับโรบินสัน ช้อปมันส์สนั่นเมืองลดสูงสุดถึง 80 % 

ข่าวสาร

พบกับโรบินสัน ช้อปมันส์สนั่นเมืองลดสูงสุดถึง 80 %

19 กันยายน 2566 578

พบกับโรบินสัน ช้อปมันส์สนั่นเมืองลดสูงสุดถึง 80 % วันที่ 25 ก.ย. - 29 ก.ย. 66 เวลา 8.00 - 19.00 น. ณ ลานชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ