I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • “สินค้าเด่นพื้นที่ สินค้าดีนครปฐม” Nakhon Pathom Fair 2023 

ข่าวสาร

“สินค้าเด่นพื้นที่ สินค้าดีนครปฐม” Nakhon Pathom Fair 2023

20 กันยายน 2566 607
นักชิม สายช้อป เตรียมตัวให้พร้อม!! แล้วมาพบกันในงาน...
“สินค้าเด่นพื้นที่ สินค้าดีนครปฐม” Nakhon Pathom Fair 2023
งานที่รวบรวมของดีจังหวัดนครปฐมมาให้เลือกชิมเลือกช้อปมากมาย
ภายในงานพบกับสินค้า GI (สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) จังหวัดนครปฐม
ไม่ว่าจะเป็น ส้มโอนครชัยศรี รสชาติหวาน กรอบ อร่อย
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ของกินของอร่อยและสินค้าคุณภาพหลากหลาย
พบกัน!!
วันที่ 19-22 ก.ย.66 เวลา 07.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม