I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

ข่าวสาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

21 กันยายน 2566 1,005

พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมหรรณพาราม วรวิหาร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.