I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพกิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

ภาพกิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

25 พฤษภาคม 2566 488

ภาพกิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เวลา 08.00 - 09.30 น. ถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดคลองบ้านใหม่ (กรุงเทพฯ) วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)