I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ออมบุญวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

ออมบุญวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

22 กุมภาพันธ์ 2567 458

นายสราวุธ ปิตุเตชะ เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีกิจกรรมออมบุญวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567