I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ออมบุญวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

ออมบุญวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

22 กุมภาพันธ์ 2567 663

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานกิจกรรมออมบุญวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567