I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอเชิญร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2567 

ข่าวสาร

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอเชิญร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2567

09 เมษายน 2567 516

📣 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอเชิญร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2567

✅ วันที่ 22-23 เมษายน 2567
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)

✅ วันที่ 24-26 เมษายน 2567
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)

⏰ เวลา 09.00 - 15.00 น.

📍 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ