I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจัดจำหน่ายสินค้าของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคกลาง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรให้มีรายได้ 

ข่าวสาร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจัดจำหน่ายสินค้าของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคกลาง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรให้มีรายได้

03 เมษายน 2567 428
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจัดจำหน่ายสินค้าของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภาคกลาง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรให้มีรายได้ ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2567 บริเวณ Intrend Market ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ