I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ประชุมร่วมกว่า 40 หน่วยงาน บริหารและติดตามงาน 

ข่าวสาร

ประชุมร่วมกว่า 40 หน่วยงาน บริหารและติดตามงาน

29 พฤศจิกายน 2566 931

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะประธานกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ในฐานะรองประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development และกรรมการผู้แทนจากหน่วยงานราชการ จำนวน 47 หน่วยงาน เข้าประชุมครั้งที่ 3/2566 เพื่อร่วมกันบริหารจัดการเชิงนโยบายและติดตามงาน ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ