I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดกิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา 

ข่าวสาร

ธพส. จัดกิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา

17 พฤษภาคม 2567 150

เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development จัดกิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567  โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป จาก 24 หน่วยงาน รวมกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมถวายสังฆทานทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัยตามจิตศรัทธา ถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป   ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) และอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  

ทั้งนี้ ธพส. ได้จัดกิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าภาครัฐ ผู้เช่าภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ทำบุญตักบาตร เป็นสิริมงคลในวันสำคัญทางศาสนา และสืบสานประเพณีอันดีงามต่อไป