I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ASHRAE เข้าเยี่ยมชมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ข่าวสาร

ASHRAE เข้าเยี่ยมชมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

11 ตุลาคม 2556 654
มื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 สมาชิก ASHRAE Thailand Chapter เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านระบบปรับอากาศของอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ให้การต้อนรับและพาชมสถาานที่