I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • นางสุภาพร เจียมเจือจันทร์ เลขานุการกรมบัญชีกลาง เข้ามอบกระเช้าขอบคุณ ในการอำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 12 

ข่าวสาร

นางสุภาพร เจียมเจือจันทร์ เลขานุการกรมบัญชีกลาง เข้ามอบกระเช้าขอบคุณ ในการอำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 12

09 ตุลาคม 2556 1,002
 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 นางสุภาพร เจียมเจือจันทร์ เลขานุการกรมบัญชีกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ กรมบัญชีกลาง เข้ามอบกระเช้าขอบคุณ  ในการอำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 12 แด่นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด