I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อัยการสูงสุด 

ข่าวสาร

มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง อัยการสูงสุด

08 ตุลาคม 2556 839
  นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งอัยการสูงสุด แด่นายอรรถพล ใหญ่สว่าง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556   ณ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ