I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • สถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 123 ปี 

ข่าวสาร

สถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 123 ปี

07 ตุลาคม 2556 682
  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 123 ปี โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลางและคณะผู้บริหารกรมบัญชีกลางให้การต้อนรับ