I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศกิจกรรมเดิน - วิ่ง 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศกิจกรรมเดิน - วิ่ง

06 ตุลาคม 2556 697
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556 นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง “กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 12” ณ บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ