I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • เทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 

ข่าวสาร

เทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา

05 ตุลาคม 2556 857
  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมเป็นเจ้าภาพในการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยมีผู้บริหารและพนักงานของหน่วยงาน เข้าร่วมการแสดงพระธรรมเทศนาฯ ณ วัดยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556