I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ประชุมการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสถานีศูนย์ราชการฯ (PK12) 

ข่าวสาร

ประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ประชุมการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสถานีศูนย์ราชการฯ (PK12)

30 มกราคม 2561 114

วันนี้ (30 มกราคม 2561) นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. ในตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ และนายธีรวัฒน์ นำแสงวานิช ผู้แทนกรมที่ดิน ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการประสานงานชุดย่อย ได้เชิญผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ศาลปกครอง กรมการกงสุล เข้าร่วมประชุมการก่อสร้างสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK12) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 สำนักงาน ธพส. อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ