I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอแจ้งปิดลานจอดรถรอบอาคารบี เพื่อดำเนินการขัดล้างพื้น 

ข่าวสาร

ขอแจ้งปิดลานจอดรถรอบอาคารบี เพื่อดำเนินการขัดล้างพื้น

25 มกราคม 2561 112

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอแจ้งปิดลานจอดรถรอบอาคารบี เพื่อดำเนินการขัดล้างพื้น

วันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. - 17.00 น.

ขอความร่วมมือท่านเจ้าของรถ กรุณาเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่

โดยสามารถนำรถไปจอดได้ที่บริเวณอาคารจอดรถอาคารบี

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย