I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • มหกรรมประกวดพระเครื่อง 

กิจกรรม

มหกรรมประกวดพระเครื่อง

23 มกราคม 2561 754
17มี.ค. 61
18มี.ค. 61

วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 เวลา 07.00-18.00 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ