I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอเรียนเชิญข้าราชการทุกท่านทำประวัติผู้ป่วยใหม่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมเก็บลายนิ้วมือ เพื่อใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 

ข่าวสาร

ขอเรียนเชิญข้าราชการทุกท่านทำประวัติผู้ป่วยใหม่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมเก็บลายนิ้วมือ เพื่อใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

22 มกราคม 2561 259

ในวันที่ 22-23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ