I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศงานTHE BEST SHOPPING FAIR 2018 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศงานTHE BEST SHOPPING FAIR 2018

22 มกราคม 2561 112

วันที่ 22-26 มกราคม 2561 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ