I-ig I-face

กิจกรรม

ประกวดปลาคาร์ฟ 2018

15 มกราคม 2561 550
18ก.พ. 61
18ก.พ. 61

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ