I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอแจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนกลาง อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อบำรุงรักษาประจำปี 

ข่าวสาร

ขอแจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนกลาง อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อบำรุงรักษาประจำปี

08 มกราคม 2561 77

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอแจ้งการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนกลาง อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อบำรุงรักษาประจำปี
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 20.00-05.00 น.
-สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 9
-กระทรวงการต่างประเทศ
วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 20.00-05.00 น.
-สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 20.00-05.00 น.
-สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 20.00-05.00 น.
-อาคารวิศวกรรม
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 20.00-05.00 น.
-กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 20.00-05.00 น.
-สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชั้น 5
-สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย