I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์ พระพุทธบูชา พระเครื่อง (สมาคมพระเครื่องไทย) 

กิจกรรม

นิทรรศการประกวดการอนุรักษ์ พระพุทธบูชา พระเครื่อง (สมาคมพระเครื่องไทย)

05 มกราคม 2561 207
6ม.ค. 61
7ม.ค. 61

วันที่ 6-7 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ