I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศ กิจกรรม ออมบุญ ปี 9 ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม ออมบุญ ปี 9 ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ

05 มกราคม 2561 83

          ภาพบรรยากาศ กิจกรรม ออมบุญ ปี 9 ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561 โดยนิมนต์พระจากวัดพระศรีรัตนาราม จังหวัดนนทบุรี มารับบาตรข้าวสารอาหารแห้ง      ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561