I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • “แยกฝาก่อนแลก แจกแต้มเพิ่ม (Tip)” กิจกรรม “CRA Thank You ขอบคุณที่ทิ้งกัน” ในโครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก “คุณทำได้ เลิกใช้พลาสติก” 

ข่าวสาร

“แยกฝาก่อนแลก แจกแต้มเพิ่ม (Tip)” กิจกรรม “CRA Thank You ขอบคุณที่ทิ้งกัน” ในโครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก “คุณทำได้ เลิกใช้พลาสติก”

11 พฤษภาคม 2566 113

“แยกฝาก่อนแลก แจกแต้มเพิ่ม (Tip)” กิจกรรม “CRA Thank You ขอบคุณที่ทิ้งกัน” ในโครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก “คุณทำได้ เลิกใช้พลาสติก”