I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอเชิญทุกท่านร่วม กิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

ขอเชิญทุกท่านร่วม กิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

09 พฤษภาคม 2566 203

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอเชิญทุกท่านร่วม กิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เวลา 08.00 - 09.30 น. ถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดคลองบ้านใหม่ (กรุงเทพฯ) วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) และวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)