I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • พรุ่งนี้ นำขยะพลาสติกมาแลกที่บูธของเรา 

ข่าวสาร

พรุ่งนี้ นำขยะพลาสติกมาแลกที่บูธของเรา

21 มีนาคม 2566 290
โครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก “คุณทำได้ เลิกใช้พลาสติก” โดยนำขยะพลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง หรือ Single-use Plastic มาทิ้งกับเรา เพื่อสะสมคะแนนแลกรับของรางวัลมากมาย
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
บริเวณประตู ๑ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
อย่าลืม...แยกชิ้นส่วน และทำความสะอาดก่อนนำมาทิ้ง
ติดตามรายละเอียดกิจกรรม ตรวจสอบคะแนนและข้อมูลแลกของรางวัล ทางแอปพลิเคชัน
“CRA Thank You” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. ๐ ๒๕๗๖ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๒๐๐-๐๒
“ร่วมมือกันผลักดันให้โลกสวยงาม”