I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • พิเศษสุด ๆ สำหรับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ๑๐๐ คนแรกที่เอาขยะพลาสติกมาแลกในกิจกรรม “CRA Thank You ขอบคุณที่ทิ้งกัน” 

ข่าวสาร

พิเศษสุด ๆ สำหรับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ๑๐๐ คนแรกที่เอาขยะพลาสติกมาแลกในกิจกรรม “CRA Thank You ขอบคุณที่ทิ้งกัน”

14 กุมภาพันธ์ 2566 325

พิเศษสุด ๆ สำหรับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ๑๐๐ คนแรกที่เอาขยะพลาสติกมาแลกในกิจกรรม “CRA Thank You ขอบคุณที่ทิ้งกัน” รับพัดรักษ์โลกคลายร้อนคนละอันไปเลย รีบกันหน่อย ของดี ๆ มีจำกัด แล้วอย่าลืมสะสมขยะพลาสติก เพื่อนำมาแลกของรางวัลที่จุดรับแลกของเราที่บริเวณหน้าประตู ๑ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ทุกวันพุธที่ ๔ ของเดือน ตั้งแต่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๗.๐๐–๑๐.๐๐ น. ตรวจสอบคะแนนและข้อมูลแลกของรางวัลทางแอปพลิเคชัน “CRA Thank You”

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. ๐ ๒๕๗๖ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๒๐๐-๐๒

 

“ร่วมมือกันผลักดันให้โลกสวยงาม”

#ขอบคุณที่ทิ้งกัน #คุณทำได้เลิกใช้พลาสติก #CRAThankYou

#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต #ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม #ChulabhornRoyalAcademy #BeExcellentforLives “ร่วมมือกันผลักดันให้โลกสวยงาม”

#ขอบคุณที่ทิ้งกัน #คุณทำได้เลิกใช้พลาสติก #CRAThankYou

#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต #ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม

#ChulabhornRoyalAcademy #BeExcellentforLives