I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ครั้งที่ 1-4 

ข่าวสาร

กิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ครั้งที่ 1-4

09 กุมภาพันธ์ 2566 144

กิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ครั้งที่ 1-4