I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • จากสถานการณ์ทางธรรมชาติ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจราจรภายในศูนย์ราชการ ช่วงนี้ 

ข่าวสาร

จากสถานการณ์ทางธรรมชาติ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจราจรภายในศูนย์ราชการ ช่วงนี้

29 กันยายน 2565 617

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ร่วมกับ กลุ่มที่ปรึกษา เอสพีซี ได้จัด “ศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือเฉพาะกิจ” เพื่อให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ประสบปัญหาบนท้องถนน จากการจราจรติดขัดภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ดังนี้

1. จัดรถให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ใช้เส้นทางภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้แก่
- บริการพาเข้าห้องน้ำ หรือแจกถุงปัสสาวะแบบพกพา
- บริการยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาพารา ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร
- บริการประสานงานรถพยาบาลในกรณีเจ็บป่วย
- บริการของว่างและน้ำดื่ม
2. กรณีรถเสีย มีบริการช่วยเหลือตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น พร้อมอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายรถ

ศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือเฉพาะกิจ โทร. 06 2592 6824 พร้อมบริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 17.00 - 21.00 น.