I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจไถ่ชีวิตโค-กระบือ 

ข่าวสาร

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจไถ่ชีวิตโค-กระบือ

17 สิงหาคม 2565 444

ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565