I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • พบกับกิจกรรมพัฒนาชุมชน (ตัดผม) ปี 2565 ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 - 18.00 น. ณ เคหะชุมชนหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 กรุงเทพมหานคร 

ข่าวสาร

พบกับกิจกรรมพัฒนาชุมชน (ตัดผม) ปี 2565 ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 - 18.00 น. ณ เคหะชุมชนหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 กรุงเทพมหานคร

13 มิถุนายน 2565 186

พบกับกิจกรรมพัฒนาชุมชน (ตัดผม) ปี 2565 ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 - 18.00 น. ณ เคหะชุมชนหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 กรุงเทพมหานคร