I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 

ข่าวสาร

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

18 เมษายน 2565 201

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
วันที่ 18 - 19 เมษายน 2565 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)
วันที่ 20 - 22 เมษายน 2565 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ