I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ และอบโอโซนพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร 

ข่าวสาร

กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ และอบโอโซนพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

27 สิงหาคม 2564 713
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564  
วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) และ อาคารจอดรถ (อาคาร BC) วันอาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น.
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วันอาทิตย์ เวลา 15.00-04.00 น. (ของวันจันทร์)

งดการเข้าใช้อาคารในวันและเวลาที่กำหนด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย