I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • สปสช. ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

สปสช. ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

29 กรกฎาคม 2564 1,038
 ย้ำ..!! ระหว่างวันนี้ - 30 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น!!
 
เวลา 8.00 - 15.00 น.
ให้บริการตรวจ ณ ชั้น 1 อาคารจอดรถ BC จำนวนวันละ 3,000 ราย
 
เพื่อความสะดวกในการนัดหมายวันเวลาเข้ารับบริการ และไม่ต้องรอคิว เจ้าหน้าที่จาก สปสช. จะโทรติดต่อกับท่านโดยตรง
ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า www.nhso.go.th