I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • สปสช. ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 ให้แก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 12 -31 ก.ค. 2564 

ข่าวสาร

สปสช. ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 ให้แก่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 12 -31 ก.ค. 2564

12 กรกฎาคม 2564 1,776

12 ก.ค. 64
เวลา 08:00-15:00 น.
ให้บริการตรวจ ณ ชั้น 5 อาคารจอดรถ BC จำนวน 500 ราย

13-31 ก.ค. 64
เวลา 08:00-15:00 น.
ให้บริการตรวจ ณ ชั้น 1 อาคารจอดรถ BC จำนวนวันละ 3,000 ราย

ผู้ประสงค์เข้ารับการตรวจ โปรดกรอกรายละเอียด ตามลิงค์ด้านล่าง
https://forms.gle/1pAvZDbCVwAFdFR66

เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย วันเวลาเข้ารับบริการ และไม่ต้องรอคิว เจ้าหน้าที่จาก สปสช. จะโทรติดต่อกับท่านโดยตรง

ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ www.nhso.go.th