I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 

ข่าวสาร

งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

22 มิถุนายน 2564 762

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

ลงทะเบียนด่วนได้ที่ www.conferencethaiseries.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 222, 223 
หรือ Line @dugathailand (มี @ ด้านหน้า)