I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ใส่หน้ากากแบบไหน? ป้องกันเชื้อได้ดีที่สุด 

ข่าวสาร

ใส่หน้ากากแบบไหน? ป้องกันเชื้อได้ดีที่สุด

31 พฤษภาคม 2564 1,504
สวมแมสก์ไม่สนิท มีช่องโหว่ --> ป้องกันได้ 41.3%
สวมแมสก์ 1 ชั้น แต่แนบสนิท --> ป้องกันได้ 95%
สวมแมสก์ 2 ชั้น (หน้ากากผ้าทับหน้ากากอนามัย) --> ป้องกันได้ 95%
 
ข้อควรระวังของการใส่แมสก์ 2 ชั้น
1. ต้องมั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่ดีพอ
2. หมั่นสังเกตอาการของตนเอง เช่น หายใจไม่ออก ปวดศีรษะ วิงเวียน ง่วงซึม
3. หากใส่ 2 ชั้น แล้วพูดไม่ชัด หายใจไม่ออก ต้องเอามือจับตลอดเวลา ไม่แนะนำให้ใส่
 
สวมแมสก์แล้ว อย่าลืม "เว้นระยะห่าง" ด้วยนะ