I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • 12 จุดเสี่ยงในที่สาธารณะ 

ข่าวสาร

12 จุดเสี่ยงในที่สาธารณะ

03 พฤษภาคม 2564 559

จับแล้วต้องล้างมือทันที

1. ลูกบิดประตู
2. ราวบันได
3. ห้องน้ำสาธารณะ 
4. โทรศัพท์มือถือ
5. ไมโครโฟน
6. ราวจับสาธารณะ
7. เหรียญ/ ธนบัตร
8. ตู้ ATM
9. โต๊ะทำงาน
10. ปุ่มกดลิฟท์
11. รถเข็น
12. ที่เปิดประตูสาธารณะ