I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร 

ข่าวสาร

กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

09 เมษายน 2564 486

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 18.00-22.00 น.
วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) อาคารจอดรถ (อาคาร BC)
งดการเข้าใช้อาคารเป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
หากต้องการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในหน่วยงาน สามารถติดต่อสอบถามที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด คุณพิมศิณี โทร. 08 1859 3500