I-face

กิจกรรม

Welcome Market

24 มีนาคม 2564 1,626
29มี.ค. 64
31มี.ค. 64

29-31 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)

พบกับร้านค้าในโครงการ “เราชนะ” และ “คนละครึ่ง” ทั้งร้านอาหาร สินค้าแฟชั่น ของใช้เบ็ดเตล็ด