I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าอบรมป้องกันอาชญากรรมฯ 

ข่าวสาร

ธพส. ส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าอบรมป้องกันอาชญากรรมฯ

22 มีนาคม 2564 116

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ได้ส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 20 นาย เข้าร่วมการฝึกอบรมเครือข่าย ป้องกันอาชญากรรมฯ ณ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง โดยมี พ.ต.ท.ศิโรจน์ สิงห์ทอง รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง ร่วมพิธิเปิดดังกล่าว