I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • เขตหลักสี่ตรวจพื้นที่ลานเอนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มาตรฐานปลอดโควิด-19 

ข่าวสาร

เขตหลักสี่ตรวจพื้นที่ลานเอนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มาตรฐานปลอดโควิด-19

15 มีนาคม 2564 288

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ฝ่ายการตลาด และฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหลักสี่ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของสถานประกอบการประเภทร้านค้า ร้านอาหาร ณ พื้นที่ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ซึ่งผลการตรวจพบว่า ภาพรวมเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ไม่พบปัญหาหรือข้อจำกัดใดๆ