I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • โครงการส่งเสริมสุขภาวะ: โยคะ 

ข่าวสาร

โครงการส่งเสริมสุขภาวะ: โยคะ

15 มีนาคม 2564 91

Good Health Good Life & Peaceful Mind

เริ่มแล้ววันนี้
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.40-19.45 น.
ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 3 ประตู 1  
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

เว้นระยะห่าง ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ และหมอชนะ ก่อนเข้าใช้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2142 2204